enhy
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
Facebookyoutube
ԹԵԺ ԳԻԾ

Տարածքների վարձակալության հանձնման մրցույթի մասին ծանուցում

27․08․2018

1․ Կազմակերպվում է մրցույթ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի  Արզնիի անպառպետության Ողջաբերդ համայնքին հարակից պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերից (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-052-0115-0029) 13,56987 հա տարածքը (կցվում է տեղազննման ակտը) մինչև 25 տարի ժամկետով գյուղատնտեսական  նպատակներով վարձակալության իրավունքով  տրամադրելու համար:

Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հրապարակային ծանուցմանը և հայտի ձևին կարող եք ծանոթանալ ստորև․

Հապարակային ծանուցում 

Հայտի ձև 

2․ Կազմակերպվում է մրցույթ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Արզականի անտառպետության տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերում հանգստի կազմակերպման  նպատակով անտառային նշանակության հողերից  0.05 հա տարածք (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-015-0349-0005) (գործառնական նշանակությունն անտառ, որտեղ առկա են կաղնի, թխկի, հացենի բոխի և այլ անտառկազմող ծառաթփատեսակներ) մինչև 60 տարի ժամկետով հանգստի կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով  տրամադրելու համար:

Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հրապարակային ծանուցմանը և հայտի ձևին կարող եք ծանոթանալ ստորև․

Հրապարակային ծանուցում 

Հայտի ձև

3․ Կազմակերպվում է մրցույթ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Արզականի անտառպետության տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերում հանգստի կազմակերպման  նպատակով անտառային նշանակության հողերից  0.05 հա տարածք (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-015-0349-0004) (գործառնական նշանակությունն անտառ, որտեղ առկա են կաղնի, թխկի, հացենի բոխի և այլ անտառկազմող ծառաթփատեսակներ) մինչև 60 տարի ժամկետով հանգստի կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով  տրամադրելու համար:

Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հրապարակային ծանուցմանը և հայտի ձևին կարող եք ծանոթանալ ստորև․

Հրապարակային ծանուցում 

Հայտի ձև 

31.08.2018 թ․

4․ Կազմակերպվում է մրցույթ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Աչաջրի անտառպետության տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերում հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման  նպատակով անտառային նշանակության հողերից 0,4 հա տարածք (կադաստրային ծածկագիր՝ 11-034-0101-0119) (գործառնական նշանակությունն անտառ, որտեղ առկա են կաղնի, հացենի, բոխի և այլ անտառկազմող ծառաթփատեսակներ) մինչև 60 տարի ժամկետով հանգստի կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու համար:

Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հրապարակային ծանուցմանը և հայտի ձևին կարող եք ծանոթանալ ստորև․

Հրապարակային ծանուցում -Աչաջուր

Հայտի ձև 

5․  Կազմակերպվում է մրցույթ «Հայանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության «Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղի Ծաղկաձորի անտառպետության տարածքում գտնվող պետական սեփականություն հանդիսացող անտառային նշանակության հողերում հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման  նպատակով անտառային նշանակության հողերից 0,1 հա տարածք (կադաստրային ծածկագիր՝ 07-005-0023-0283) (գործառնական նշանակությունն անտառային բացատ է) մինչև 60 տարի ժամկետով հանգստի և զբոսաշրջության կազմակերպման նպատակով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու համար:

Մրցույթի անցկացման վերաբերյալ հրապարակային ծանուցմանը և հայտի ձևին կարող եք ծանոթանալ ստորև․

Հրապարակային ծանուցում -Ծաղկաձոր

Հայտի ձև