1990-ական թվականներին տեղի ունեցած մեծածավալ ծառահատումների արդյունքում անտառածածկ տարածքների կրճատումից բացի, տեղի է ունեցել անտառային էկոհամակարգերի դեգրադացիա, էրոզիոն պրոցեսներ, անտառային կենսաբազմազանության նվազում, ծառատեսակային կազմի անցանկալի փոփոխություն` բարձրարժեք հաճարի, սոճու, կաղնու ծառուտները փոխարինվել են ցածր արդյունավետության ծառուտներով և այլն:

Հաշվի առնելով վերը նշված բացասական երևույթները` 2004-2016թթ. անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքներ են իրականացվել 31742 հա ընդհանուր տարածության վրա:

 

2004-2016թթ. իրականացված անտառվերականգնման և անտառապատման աշխատանքների ծավալները 

antarverakangnum-1

 

 

This post is also available in: English