gegharqunik-mapԳեղարքունիքի մարզի անտառային տարածքներն ըստ անտառտնտեսությունների

հ/հ Անտառտնտեսության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Ճամբարակի 9022 6547,2
  Ընդամենը 9022 6547,2

«Ճամբարակի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Գեղարքունիքի մարզ, ք. Ճամբարակ, Տիգրան Մեծի 8
Հեռ. 0-265 2 20 64
Տնօրեն Արամ Եգանյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Գետիկի 5218 3650,6
2 Կարմիրի 984 524,4
3 Դպրաբակի 2820 2372,2
  Ընդամենը 9022 6547,2

This post is also available in: English