Գնումների պլան 2017 (1)

Գնումների պլան 2017(2)

Գնումների պլան 2017 (3)

Գնումների պլան 2017-(4)