enhy
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
Facebookyoutube
ԹԵԺ ԳԻԾ

Լոռու մարզի անտառտնտեսություններում 2016-2017 թթ. իրականացված աշխատանքների ամփոփ բնութագիր

«Թեղուտ» ՓԲԸ-ի և «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի միջև 27.07.2012թ. կնքված №120727 պայմանագրով՝ 2012-2016թթ. Լոռու մարզի Գուգարքի և Լալվարի անտառտնտեսություններում ցանքսի և տնկման միջոցով 253.1 հա տարածքում իրականացվել են անտառապատման աշխատանքներ: Նշված տարածքներում կատարվել են նաև խնամքի և լրացման աշխատանքներ:

11
22
33
44

Գուգարքի անտառտնտեսությունում 2017թ. գարնանը նույն պայմանագրի շրջանակներում ցանքսի և տնկման միջոցով 61.9 հա տարածքում են իրականացվել անտառապատման աշխատանքներ:
2016 թվականին «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի սեփական եկամուտների հաշվին՝ Գուգարքի անտառտնտեսությունում իրականացվել է նախորդ տարիներին հիմնադրված անտառմշակույթների խնամք՝ 59.8 հա տարածքում:
2017թ. գարնանը շաբաթօրյակների միջոցով իրականացվել են ծառատնկման աշխատանքներ 1.3 հա տարածքում:
2017 թվականի հունիսի 1-ի դրությամբ Լոռու մարզի անտառտնտեսություններում հայտնաբերվել է ապօրինի հատված 75 ծառ (2016թ-ի ընթացքում՝ 356 ծառ).
Դսեղի անտառտնտեսությունում- 12 ծառ (2016թ-ին՝ 20 ծառ)
Գուգարքի անտառտնտեսությունում- 0 ծառ (2016թ-ին՝ 145 ծատ)
Տաշիրի անտառտնտեսությունում- 5 ծառ (2016թ-ին՝ 60 ծառ)
Եղեգնուտի անտառտնտեսությունում- 41 ծառ (2016թ-ին՝ 83 ծառ)
Ջիլիզայի անտառտնտեսությունում- 12 ծառ (2016թ-ին՝ 18 ծառ)
Լալվարի անտառտնտեսությունում- 5 ծառ (2016թ-ին՝ 20 ծառ)
Ստեփանավանի անտառտնտեսությունում- 0 ծառ (2016թ-ին՝ 10 ծառ):
2016թ. Գուգարքի անտառտնտեսությունում արձանագրվել է հրդեհի 21 դեպք՝ 40.094 հա ընդհանուր տարածքով, որից 21.94 հա` անտառածածկ, իսկ 18.154 հա` ոչ անտառածածկ տարածքում: Եղեգնուտի անտառտնտեսությունում արձանագրվել է հրդեհի 2 դեպք՝ 4,3 հա անտառածածկ տարածքի վրա:
Հրդեհների արդյունքում Գուգարքի անտառտնտեսությունում այրվել է 3 հա 1-2 տարեկան անտառմշակույթներ, մնացած դեպքերում ծառերին վնաս չի պատճառվել, այրվել է միայն խոտածածկը, մինչդեռ 2017թ. Գուգարքի անտառտնտեսությունում արձանագրվել է հրդեհի 24 դեպք՝ 101.87 հա ընդհանուր տարածքով, որից 44.77 հա` անտառածածկ, իսկ 57.1 հա` ոչ անտառածածկ տարածքում: Այրվել է միայն խոտածածկը, ծառերին վնաս չի պատճառվել:
2016-2017 թթ. մարզի անտառտնտեսություններում մթերվել է 13000 խմ փայտանյութ, որից շինափայտ՝ շուրջ 1400 խմ:
2016-2017 թթ. Լոռու մարզի անտառամերձ համայնքների բնակչությանը թափուկից անվճար տրամադրվել է շուրջ 15000 պահեստային խմ վառելափայտ:

Տեղեկացնենք, որ Լոռու մարզի անտառները և անտառային հողերի տարածքները կազմում են 101279.6214 հա, որից անտառածածկ` 85799.6 հա: Անտառային հողերի կառավարման նպատակով ստեղծված են 7 մասնաճյուղեր.
1. Լալվարի անտառտնտեսություն – 26837 հա
2. Ջիլիզայի անտառտնտեսություն – 15292 հա
3. Դսեղի անտառտնտեսություն – 15330 հա
4. Գուգարքի անտառտնտեսություն – 16213.6214 հա
5. Ստեփանավանի անտառտնտեսություն – 6665 հա
6. Տաշիրի անտառտնտեսություն – 6860 հա
7. Եղեգնուտի անտառտնտեսություն – 14082 հա