loriԼոռու մարզի անտառային տարածքներն ըստ անտառտնտեսությունների

հ/հ Անտառտնտեսության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Գուգարքի 16146 10496,9
2 Դսեղի 15330 14505,2
3 Եղեգնուտի 14082 11826,8
4 Լալվարի 26837 24339,5
5 Ջիլիզայի 15292 13851,1
6 Ստեփանավանի 6665 5674,9
7 Տաշիրի 6860 5105,2
  Ընդամենը 101212 85799.6

«Գուգարքի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Բուսաբանական 1 փ.
Հեռ. 0-322 2 21 50
Տնօրեն. Արեն Աղաբաբյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Սպիտակի 4497 2238,1
2 Վանաձորի 5029 3186,3
3 Խնձորուտի 2736 1893,3
4 Մարգահովտի 3884 3179,2
  Ընդամենը 16146 10496,9

«Դսեղի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, գ. Դսեղ
Հեռ. 0-253 5 96 89
Տնօրենի ԺՊ․ Կարեն Սարիբեկյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Մարցի 4717 4449,7
2 Մոտկորի 4831 4558,2
3 Դսեղի 3880 3638,2
4 Լորուտի 1902 1859,1
  Ընդամենը 15330 14505,2

«Եղեգնուտի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, գ. Փամբակ, 1փ. 47 շենք
Հեռ.
Տնօրենի ԺՊ. Արեն Աղաբաբյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Եղեգնուտի 5942 5005
2 Փամբակի 3416 2799,2
3 Վահագնիի 4724 4022,6
  Ընդամենը 14082 11826,8

 


«Լալվարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, ք. Ախթալա
Հեռ. 0-253 2 20 46
Տնօրեն. Հարություն Ամիրջանյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Սանահինի 4538 4157
2 Ծաղկաշատի 5109 4679
3 Թումանյանի 6361 5622,2
4 Շամլուղի 3881 3465,3
5 Շնողի 6948 6416
  Ընդամենը 26837 24339,5

«Ջիլիզայի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, ք. Շամլուղ
Տնօրեն. Արամ Բարոյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Ճոճկանի 4317 3662,5
2 Բրդաձորի 2935 2588,4
3 Խոժոռնու 3691 3466,1
4 Ախքյորփիի 4349 4134,1
  Ընդամենը 15292 13851,1

«Ստեփանավանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, ք. Ստեփանավան
Հեռ. 0-256 2 22 89
Տնօրենի ԺՊ՝ Ցոլակ Նազարյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Ստեփանավանի 4121,3 3499,9
2 Գյուլագարակի 2543,7 2175
  Ընդամենը 6665 5674,9

«Տաշիրի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Լոռու մարզ, ք. Տաշիր
Հեռ. 0-254 2 15 87
Տնօրեն. Ռուբեն Վելիցյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Մեծավանի 2309 1588,3
2 Տաշիրի 2263 1486,4
3 Լալվարի 2288 2030,5
  Ընդամենը 6860 5105,2

This post is also available in: English