kotayqԿոտայքի մարզի անտառային տարածքներն ըստ անտառտնտեսությունների

հ/հ Անտառտնտեսության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Հրազդանի 23238.32 15068
  Ընդամենը 23238.32 15068

«Հրազդանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. ք․ Հրազդան 
Հեռ. 0-223 6 08 58
Տնօրեն Արտաշ Հունանյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Արզականի 7808 5326
2 Ծաղկաձորի 4792 3307
3 Մեղրաձորի 6619,42 4639
4 Արզնիի 1560 395
5 Բուժականի 1839 1401
6 Երևանի տեղամաս 595, 45
  Ընդամենը 23238,32 15068

This post is also available in: English