enhy
slide
slide
slide
slide
slide
Prev
Next
ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ
ՀԵՏԵՎԵՔ ՄԵԶ
Facebookyoutube
ԹԵԺ ԳԻԾ

Հայաստանի ազգային ծրագրի խորհդատվական հանձնաժողովի երկրորդ հանդիպմանը քննարկվել է անտառային օրենսդրության կիրարկումը և անտառային ոլորտի կառավարումը

Երևան (Հայաստան), 15-ը հունվարի, 2014թ.— Համաշխարհային Բանկի երևանյան գրասենյակում կայացավ «Եվրոպական հարևանության քաղաքականության արևելյան երկրների և Ռուսաստանի անտառային օրենսդրության կիրարկման և անտառային ոլորտի կառավարման բարելավում» (ENPI FLEG II) ծրագրի Ազգային ծրագրի խորհրդատվական հանձնաժողովի (ԱԾԽՀ) երկրորդ հանդիպումը: Հանդիպման ժամանակ իրականացնող կազմակերպությունները (ԻԿ) ներկայացրեցին Ծրագրի իրականացման առաջին տարվա համար նախատեսված իրենց միջոցառումները  և ստացան խորհրդատվություն ԱԾԽՀ անդամների կողմից ոլորտում իրականացվող այլ ծրագրերի և նախագծերի հետ համագործակցության վերաբերյալ:

Մասնակիցներին ներկայացվեցին ENPI FLEG II ղեկավար հանձնաժողովի անցած տարվա հոկտեմբերին տեղի ունեցած առաջին հանդիպման հիմնական արդյունքները, որի ժամանակ հաստատվել են մասնակից երկրներից յուրաքանչյուրի Երկրի աշխատանքային ծրագրերը (ԵԱԾ):
Հանդիպմանը ներկա գտնվողները սահմանեցին Ծրագրի 2-րդ փուլի գերակա միջոցառումներից մի քանիսը, որոնք հստակ քննարկման կարիք ունեն, քանի որ նպաստում են անտառային ոլորտի վերջին զարգացումներին՝ հիմնվելով ծրագրի իրականացման ընթացքում ԻԿ փորձի և քաղած դասերի վրա:  Քննարկված միջոցառումները կարելի է բաժանել հետևյալ հինգ թեմաների, որոնք մշակվելու են ԵՄ կողմից ֆինանսավորվող   ENPI FLEG II ծրագրի 2-րդ փուլի ընթացքում.
1. Նկատի ունենալով անտառային տնտեսության ոլորտը կարգավորող տարբեր գործող իրավաբանական  փաստաթղթերում առկա բավականին զգալի անհամապատասխանությունները կա իրավական և ինստիտուցիոնալ ուսումնասիրությունների և բարեփոխումների անհրաժեշտություն:
2. Հարկավոր է զարգացնել մարդկային ռեսուրսների կարողությունները՝  FLEG շրջանակներում վերհանած խնդիրների լուծման համար: Կա կրթության և գիտելիքների փոխանակման (անտառային տնտեսության մասնագետներ, լրագրողներ, ԲՈՒՀ-երի դասախոսներ և ուսանողներ), ինչպես նաև դասավանդողների ուսուցման (ԴՈՒ) ծրագրերի անհրաժեշտություն: Հարկավոր է ապահովել ԵՄ համապատասխան գործընթացների վերաբերյալ իրազեկում և փորձի փոխանակում թե’ երկրի ներսում ոլորտի մասնագետների,  լրագրողների, գիտնականների միջև և թե’ միջազգային մակարդակով՝ ENPI FLEG երկրների և ԵՄ անդամ-պետությունների միջև:
3. Անտառային սեկտորի վերաբերյալ հանրային իրազեկում և հանրային մշտադիտարկում:
4. Հզորացնել անտառների կենսունակ կառավարումը Հայաստանում՝ մոդելային անտառային միավորների հետ իրականացվող միջոցառումների միջոցով, ինչպիսիք են պաշտպանված անտառային տարածքները և հարակից համայնքների մասնակցությամբ անտառային ռեսուրսների կայուն օգտագործման միջոցառումները:
5. Բարելավել FLEG պլանավորումը և մշտադիտարկումն ազգային, մարզային և միջազգային մակարդակներում:
ԱԾԽՀ հանդիպման  նախագահող, «Հայանտառ» ՊՈԱԿ տնօրեն և FLEG II Հայաստանի պատասխանատու պարոն Մարտուն Մաթևոսյանն իր խոսքում նշեց, որ հատկապես կարևորվում է Ծրագրի շարունակական լինելը, ինչն ապահովում է Հայաստանում լրացուցիչ միջոցառումների իրականացում և արդյունքների կայունություն:
Հանդիպման մասնակիցների թվում էին «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի, Հայաստանում ԵՄ պատվիրակության, ՀՀ բնապահպանության նախարարության,  ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության,  «Անտառային պետական մոնիտորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, հասարակական կազմակերպությունների (Թրանսփարենսի Ինթերնեյշնլ, Հայաստանի անտառներ, Կայուն մարդկային զարգացում), Անտառների հետազոտության և կրթության կենտրոնի, Կովկասի տարածաշրջանային բնապահպանական կենտրոնի, Միջազգային Համագործակցության Գերմանական Ընկերության/Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ), TGS ընկերության, Բնապահպանության Միջազգային Միության, Համաշխարհային Բանկի, Վայրի Բնության  Պահպանության Հիմնադրամի ներկայացուցիչները:
ENPI FLEG II ԵԱԾ միջոցառումներն իրականացվելու են առաջիկա երեք ու կես տարիների ընթացքում և ընդգրկելու են Հայաստանի Հանրապետության կողմից սահմանված հինգ  գերակա ոլորտները: Միջոցառումները մի կողմից հիմնվում և խթանում են FLEG ծրագրի առաջին փուլի հաջող արդյունքները, մյուս կողմից անդրադառնում են երկրորդ փուլի համար սահմանված գերակայություններին: Ծրագրի իրականացման ընթացքը կանոնավոր կերպով ներկայացվելու և քննարկվելու է Ազգային Ծրագրի Խորհրդատվական Հանձնաժողովի հանդիպումների ժամանակ, որը թույլ կտա ԵԱԾ փոփոխություններ կատարել, հիմնավորված անհրաժեշտության դեպքում, և ներկայացնել համապատասխան առաջարկներ:

This post is also available in: English