• Բաժինը հաշվապահական հաշվառման մասին օրենսդրությանը համապատասխան կազմակերպում և վարում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի հաշվապահական հաշվառումը, այդ ոլորտում համակարգում մասնաճյուղերի աշխատանքները:
  • Կատարում է «Հայանտառ» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի և համապատասխան ոլորտը համակարգող տեղակալի կողմից տրված այլ հանձնարարություններ:

This post is also available in: English