tavushՏավուշի մարզի անտառային տարածքներն ըստ անտառտնտեսությունների

հ/հ Անտառտնտեսության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Արծվաբերդի 42837 38664,2
2 Իջեւանի 25512 20955,8
3 Նոյեմբերյանի 29254 27001,1
4 Սեւքարի 20484 18236,5
  Ընդամենը 118087 104857.6

«Արծվաբերդի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Տավուշի մարզ, ք. Բերդ
Հեռ. 0-267 2 12 83
Տնօրենի ԺՊ․ Վարդգես Աթոյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Այգեձորի 7237 6545,9
2 Արծվաբերդի 6601 6168
3 Նորաշենի 6345 5647,6
4 Նավուրի 6195 5507,9
5 Բերդի 8709 7071,5
6 Ծաղկավանի 5080 4356,2
7 Այգեպարի 2670 2467,1
  Ընդամենը 42837 38664,2

«Իջևանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Տավուշի մարզ, գ. Այգեհովիտ
Հեռ. 0-267 2 12 83
 Տնօրեն․ Արայիկ Ավագյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Գանձաքարի 6976 6078,2
2 Իջեւանի 7487 6272,2
3 Խաչարձանի 5494 4344,8
4 Այգեհովիտի 5555 4260,6
  Ընդամենը 25512 20955,8

«Նոյեմբերյանի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Տավուշի մարզ, գ. Կողբ
Հեռ. 0-266 2 39 20
Տնօրենի ԺՊ․ Գիգոլ Խասիկյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Դովեղի 5225 4803,8
2 Նոյեմբերյանի 3406 3137,8
3 Ջուջեւանի 5916 5587,2
4 Ոսկեպարի 4125 3868,4
5 Կողբի 4021 3609.4
6 Շլորկուտի 4125 3699,5
7 Ջիկատարի 2436 2295
  Ընդամենը 29254 27001,1

«Սևքարի անտառտնտեսություն» մասնաճյուղ
Հասցեն. Տավուշի մարզ, գ. Աճարկուտ
Հեռ. 0-263 6 13 13
Տնօրեն․ Աշոտ Երիցյան

Անտառտնտեսության անտառային տարածքներն ըստ անտառպետությունների

հ/հ Անտառպետության
անվանումը
Ընդհանուր
տարածքը
Որից
անտառածածկ
1 Աչաջրի 6382 5347,5
2 Սեւքարի 4376 4016,4
3 Գետաշենի 5707 5036,6
4 Կիրանցի 4019 3836
  Ընդամենը 20484 18236,5

This post is also available in: English