2004-2016թթ. «Հայանտառ» ՊՈԱԿ «անտառտնտեսություն» մասնաճյուղերի կողմից հատումներով մթերված փայտանյութի ծավալները

Տարեթիվը Ընդհանուր ծավալը, խմ Որից շինափայտ, խմ
2004թ. 74588 10658
2005թ. 55571 6455
2006թ. 58701 6540
2007թ. 41125 6050
2008թ. 33092 3148
2009թ. 34859 3943,1
2010թ. 36754 4326
2011թ. 32533 2739,5
2012թ. 37103 3111
2013թ. 31671 3209
2014թ. 29023 1968
2015թ. 25977 3174
2016թ. 25641 2595

This post is also available in: English